• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Korona-avustuksilla voidaan vaikuttaa oppimisvajeiden korjaamiseen

07.06.2021 - 00.00 Lausunto
Kuvituskuva

Koulutuksen koronatuella on palkattu uusia opettajia ja annettu nykyisille opettajille mahdollisuus tukiopetuksen tarjoamiseen ja jaettu ryhmiä pienemmiksi. OAJ:n mielestä lomautuskiellon pitää olla ehtona koronatuen saamiselle.

Muista kunnille kohdennetuista korona-avustuksista poiketen opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin avustuksiin on ollut kohtuullisen hyvät kriteerit ja raportointivelvollisuus, mikä on edesauttanut niiden vaikuttavuutta.

OAJ teetti 20 suurimmalle kaupungille kyselyn rahojen kohdentumisesta. Vastausten perustella tukea haettiin erityisesti tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen. Hakukohteen muotoilu muusta tuesta osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi ja johti monenlaisiin tulkintoihin tuen järjestämisestä. Tämä heikensi tuen kohdentumista tavoiteltujen osaamistavoitteiden puutteiden tukemiseen.

OAJ:n mielestä on ongelmallista, jos oppimisen vajeisiin pyritään vastaamaan koulunkäynnin avustamisella eikä turvaamalla oppimisen pulmien ratkaisemista sellaisen erityisen osaamisen avulla, jollaista on vain opettajilla ja erityisopettajilla.

Tukea on käytetty muun muassa uusien opettajien rekrytointiin, kuten laaja-alaisten erityisopettajien, resurssiopettajien ja opinto-ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten opettajien lisätunteihin. Näillä lisätunneilla pystyttiin tarjoamaan oppilaille ja opiskelijoille tukiopetusta ja jakamaan ryhmiä pienemmiksi, jolloin opettajalla oli mahdollisuus antaa tukea kohdennetummin.

OAJ uusi kyselynsä keväällä ja alustavien vastausten perusteella tukea on käytetty kuten on suunniteltu. Rahoituksella on pystytty lisäämään tuen määrää ja pienentämään opetusryhmäkokoja.

Lomautuskielto tarvitaan tuen ehdoksi

Lisärahoituksen myöntämisehtona ollut opetushenkilöstön lomautuskielto oli oppimisvajeiden paikkaamisen kannalta keskeinen. Jopa yli 100 kuntaa oli yt-menettelyn kautta suunnittelemassa henkilöstön lomautuksia. Lähes kaikki kunnat peruivat suunnitellut lomautuksensa ja antoivat näin mahdollisuuden oppimisen vajeiden paikkaamiselle.

OAJ ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi, että hakukriteereissä on jatkossakin lomautuksen estävä ehto.

Lisätalousarvion avustussumma ei riitä

OAJ pitää tuen tasoa vaatimattomana. Edellisellä kerralla pelkästään perusopetus sai 70 miljoonaa euroa. On otettava huomioon, että lähes koko kevät on monin paikoin eletty vielä kriisin keskellä. Oppimisvajeiden paikkaamistyöhön päästään käsiksi vasta elokuussa.

Korona-ajasta toipumisessa keskeinen ongelma on juuri oppimisvaje, jota voi korjata vain opetuksella. Esimerkiksi kouluhyvinvointiin, kouluvalmentajamalleihin yms. on mahdollisuus hakea omaa, erillistä rahoitusta. Rahoitus ei saa valua oppimisen tukemisesta sosiaalipuolen tarpeisiin.

Lataa ja lue koko lausunto