• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kotoutumisen edistämiseen etsitään uusia lääkkeitä

19.10.2021 - 09.18 Lausunto
Kuvituskuva

Valtioneuvosto on laatinut selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. OAJ on tyytyväinen selonteon toimenpide-esitykseen hankintoihin laadittavista valtakunnallisista laatukriteereistä.

Selonteossa otetaan kantaa myös koulutukseen, mutta OAJ:n tavoitteena ollutta perusopetuksen valmistavan opetuksen kehittämistä ei mainita lainkaan. Juuri koulutus on kuitenkin paras tapa edistää kototutumista erityisesti, jos siinä voidaan ottaa huomioon jokaisen yksilön henkilökohtaiset tarpeet.

Koulutuksen tehtävästä kotoutumisen edistämisessä linjataan tarkemmin koulutuspoliittisessa selonteossa. OAJ:n mielestä myös selonteossa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista pitäisi ottaa huomioon koulutus, kasvatus ja opettajien merkitys kaiken ikäisten kansalaisten kotouttamisessa.

Selonteko on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä. OAJ oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana 13.10.

Lataa ja lue koko lausunto