• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko Omissa tiedoissa ja Edustettavat jäsenet -palveluissa ja muissa kirjautumista vaativissa palveluissa torstaista 7.12. klo 14 lähtien. Katko kestää seuraavaan aamuun noin klo 7:ään.

Koulutus on parasta kotoutumisen edistämistä

04.05.2021 - 08.29 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää erittäin hyvänä sitä, että kotoutumisen edistämiseksi on laadittu kokonaisvaltainen selonteko ja toimenpide-ehdotukset. Parasta kotoutumisen edistämistä on koulutus, joka huomioi jokaisen yksilön henkilökohtaiset tarpeet.

OAJ antoi lausuntonsa ja toimenpide-ehdotuksensa kotouttamisen edistämiseksi laadittuun selontekoon. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumista, osaamista ja työllistymistä kehittäessä ja parantaessa on tärkeää varmistaa kaikkien toimenpiteiden korkea laatu.

Eduskunnan edellyttämät muutokset ovat hyviä ja kannatettavia, mutta niiden toteuttamiseksi on tehtävä yksityiskohtaisempia määritelmiä, kuka ja ketkä ottavat vastuun toimenpiteiden edistämisestä. Selonteossa ei ole riittävästi määritelty vastuutahoja.

Kotoutumiskoulutukseen on laadittava laatukriteerit, jotka vastaavat suomalaisen koulutuksen kokonaisuudessa vaadittua tasoa. Laadukas ja pitkäjänteinen koulutus mahdollistaa monimuotoisuuden arvostamisen, osallisuuden tukemisen, eriarvoisuuden vähenemisen, hyväksikäytön ja syrjinnän ehkäisyn sekä asenteisiin vaikuttamisen. Koulutuksen saatavuuden ja riittävyyden seurantaan on määriteltävä taho, joka vastaa kokonaisuudesta. On tärkeää, että riittävyys tarkoittaa myös ajallista riittävyyttä, ei pelkästään paikkamääriä kotoutumiskoulutuksessa.

Kotoutumisen edistämisen valtavirtaistaminen on kannatettavaa, mutta se vaatii eri hallinnonaloilta osaamista ja systemaattista yhteistyötä. Jokaisella toimijalla on oltava riittävä osaamisen taso kotoutumiseen liittyvissä asioissa.

Jokaiselle koulutusasteelle on saatava lisää maahanmuuttajataustaisia opettajia, jotka toimivat opettajina ja samalla tukevat kulttuurista moninaisuutta oppilaitoksissa varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Kotouttamisen toimivuuden parantamiseksi ja nopeuttamiseksi hallitus on siirtämässä kotouttamispalveluiden kokonaisvastuun kunnille. Samalla on varmistettava, että kunnissa on riittävästi kotoutumisasioihin perehtynyttä henkilökuntaa. Myös kuntien moninaisuus on otettava tässä huomioon. Lisäksi tarvitaan arviointijärjestelmä, jolla kokonaisuutta voidaan seurata sekä määriteltävä taho, joka vastaa arvioinnista.

Lataa ja lue koko lausunto