• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutustason nostoon tarvitaan kunnon resurssit

20.04.2021 - 16.53 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ vaatii eduskuntaa sitoutumaan vahvasti ja yli puoluerajojen koulutuspoliittisen selonteon päätavoitteisiin koulutus- ja osaamistason nostamisesta sekä koulutuksellisen tasa-arvon turvaamisesta.

Tavoitteiden toteutumiseksi eduskunnan on sitouduttava myös tarvittaviin toimenpiteisiin ja turvaamaan niihin riittävät resurssit. OAJ:n mielestä poliittisen päättäjien olisi sitouduttava nostamaan kasvatuksen ja koulutuksen rahoitus muiden Pohjoismaiden tasolle kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Koulutuksellinen tasa-arvo on turvattava selkeällä ja sitovalla lainsäädännöllä ja muilla normeilla.  Kaikille koulutusasteille olisi esimerkiksi saatava velvoittavat laatukriteerit. Sitovaa lainsäädäntöä tarvittaisiin myös turvaamaan vahva oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

OAJ korosti eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa opetushenkilöstön osaamisen merkitystä laatutekijänä. OAJ pitää kelpoisuusvaatimusten säilyttämistä nykytasolla vaatimattomana vähimmäistavoitteena ja edellytti vahvempia linjauksia varhaiskasvatuksen opettajien maisterikoulutuksesta, korkeakouluopettajien pedagogisista opinnoista sekä esihenkilöiden johtamisopinnoista. OAJ korosti lausunnossaan tarvetta opettajamitoitukseen sekä opettajarekisteriin, joka kokoaisi ajantasaisen opettajatiedon.

Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta opetus- ja kulttuuriministeriölle 22.1. 
Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta eduskunnan sivistysvaliokunnalle 20.4. (pdf)

Jaa