• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko kirjautumista vaativissa palveluissa 21.3. klo 16-17.

Määräys aiemman osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ammatillisessa koulutuksessa etenee

10.03.2021 - 15.54 Lausunto
Kuvituskuva

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ammatillisessa koulutuksessa on valmisteilla määräys. Määräystä valmistelee Opetushallitus. OAJ:n mielestä osaksi suoritettavaa tutkintoa pitäisi tunnistaa ja tunnustaa myös työelämässä hankittu osaaminen.

Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen työryhmä on aiemmin linjannut, että aiemmin työelämässä tai muualla hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa. Määräysluonnoksesta tämä linjaus puuttuu.

Suoritettavaan tutkintoon voidaan määräysluonnoksen mukaan tunnustaa ammatillisia tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, korkeakouluopintoja, lukio-opintoja tai muita jatko- opintovalmiuksia tukevia opintoja.

OAJ ehdottaa myös, että osaamista tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin myös opintojen aikana, ei vain opintojen alussa. Osaaminen voi karttua myös opintojen aikana, esimerkiksi työtä tekemällä.

OAJ vaatinut aiemman osaamisen tunnistamis- ja tunnustamistyöhön myös valtakunnallisia kriteereitä.

Tämän niin sanotun AHOT-työn määrittely ja ohjeistus pitäisi OAJ:n mielestä tehdä laajassa yhteistyössä muun muassa korkeakoulusektorin kanssa.

Lataa ja lue koko lausunto