• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mahdollisuus perusopetuksen poikkeusjärjestelyihin jatkumassa ensi vuonna

26.05.2021 - 13.00 Lausunto
Kuvituskuva

Väliaikaista lainmuutosta, joka mahdollistaa etäopetuksen peruskoulussa poikkeustilanteissa, ollaan jatkamassa lukuvuotta 2021–2022 koskevaksi. Lain turvin opetus voidaan järjestää poikkeuksellisesti etäopetuksena, jos lähiopetukseen osallistumista joudutaan rajaamaan tartuntatautitilanteen vuoksi.

OAJ kannattaa lain säätämistä ja pitää mahdollisuutta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koronapandemiasta johtuen välttämättömänä myös ensi lukuvuodeksi. OAJ pitää kuitenkin tärkeänä, että lainmuutos on määräaikainen. OAJ ei kannata vastaavia järjestelyjä lainsäädäntöön pysyvästi. Lasten oikeuksia rajaavat poikkeustoimet on pidettävä tarkkarajaisina, katsoo OAJ. OAJ:n näkemykset ilmenevät eduskunnan sivistysvaliokunnalle annetusta lausunnosta.

OAJ korostaa lausunnossaan, että myös poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä on vastaisuudessa päästävä toteutustapoihin, joissa etenkin opettajan tosiasiallinen mahdollisuus vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa turvataan. Sivistysvaliokunnan aiemman kannanoton mukaan järjestelyt eivät saa johtaa siihen, että opettaja joutuu tekemään kaksinkertaisen työn opetuksen järjestämiseksi.

Lataa ja lue koko lausunto