• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Näyttöjen antamisen ja osaamisen arvioinnin väliaikaisten säännösten voimassaolo jatkumassa

06.05.2021 - 16.09 Lausunto
Kuvituskuva

Koronapandemiaan vuoksi säännöksiä näyttöjen toteuttamistavoista ja osaamisen arvioinnista on väliaikaisesti väljennetty. Säännösten voimassaoloa aiotaan jatkaa 31.7.2022 asti. OAJ:n mielestä ammatillisen koulutuksen näyttöjä on hyvä voida järjestää esityksen mukaan joustavasti.

Koronavirusepidemian aikana näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on ollut tietyillä koulutusaloilla vaikeaa tai mahdotonta. Väliaikaisen säännöksen mukaan näytöt voidaan aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan antaa tekemällä muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

Lisäksi on väljennetty mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.

OAJ ehdottaa, että työelämätoimikuntien roolia opiskelijan osaamisen laadun varmistamisessa vahvistettaisiin vastaavan pituiseksi ajaksi. Työelämätoimikuntien tulisi erityisesti seurata muutoksen vaikutuksia tutkintojen järjestämisen ja näyttöjen toteutuksen laatuun.

OAJ korosti lausunnossaan myös, ettei se pidä täysin kustannusneutraalina toimia, joita näyttöjen erityisjärjestelyt ovat poikkeusoloissa vaatineet. Niin esihenkilöiltä kuin opettajiltakin on vaadittu normaalia enemmän työaikaa näiden erityisjärjestelyiden toteuttamiseksi. Esityksen mukaan muutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Lataa ja lue koko lausunto