• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ haluaa koulukotien opettajamitoituksen kuntoon

22.02.2021 - 15.47 Lausunto
Kuvituskuva

Lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan. OAJ vaatii antamassaan lausunnossa muun muassa, että koulukotien opettajamitoituksesta pitää saada lakiin säädös, joka turvaa niihin erityisopettajia riittävän määrän.

Maan hallituksen esitysluonnoksessa vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi todetaan, että harva koulukotiin sijoitettu nuori suorittaa toisen asteen koulutusta. Koska koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä, on tärkeää, että myös koulukodeissa panostetaan laadukkaaseen koulutukseen ja riittävään oppimisen tukeen.

Laissa pitäisi säätää koulukoteihin opettajamitoitus, joka turvaisi erityisopettajien riittävän määrän. Näin turvattaisiin oppimisen tuki peruskoulussa. Koska kyseessä ovat erityisen tuen oppilaat, OAJ muistuttaa, että erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta on kelpoinen antamaan vain opettaja, jolla on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Jokaisella erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus erityisluokanopettajan antamaan erityisopetukseen.

Poissaoloihin puututtava suunnitelmallisesti ja tehokkaasti

Koulutus on lapsen ja nuoren tulevaisuuden tärkeä voimavara ja tehokas keino ehkäistä syrjäytymistä. Jos koulun henkilöstö yhdessä huoltajan ja opiskeluhuollon ammattilaisten kanssa ei saa lasta tai nuorta kouluun, tämän oppivelvollisuuden toteutuminen sekä hyvinvointi vaarantuvat. Lainsäädäntöä pitää täydentää, jotta varmistetaan, että lastensuojelun on tällaisissa tilanteissa tuettava nuorta ja hänen perhettään niin, että nuori saadaan jälleen kouluun ja koulukuntoiseksi.

Tiedonkulku kuntoon

Kodin ja koulun välisen yhteistyötä on tehtävä sijaishuollon aikana. Päiväkodin ja koulun on ehdottoman tärkeää saada tieto siitä, keiden kanssa koulu milloinkin tekee yhteistyötä silloin, kun lapsi tai nuori otetaan huostaan. Lakiin pitää OAJ:n mielestä lisätä velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti päiväkotiin tai koululle, kuka tai mikä taho missäkin asiassa tekee yhteistyötä koulun kanssa ja on toimivaltainen päättämään lapsen varhaiskasvatusta ja oppivelvollisuutta koskevista asioista.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa