• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa lukiodiplomin kehittämistä

19.02.2021 - 16.10 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää lukiodiplomin kehittämistä erittäin tarpeellisena. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysryhmän tulokset ja toimenpide-ehdotukset lukiodiplomin kehittämiseksi ovat tärkeä askel todellisen lukiodiplomin kehittämistyön aloittamiseksi, katsoo OAJ lausunnossaan.

OAJ esitti lukiolain säädöstyön yhteydessä vuonna 2018, että lukiodiplomi voisi jatkossa korvata yhden ylioppilastutkinnon kokeista. Tämä nähtiin tarpeelliseksi tutkinnon vaatimustason kasvaessa, sillä noin 20 prosenttia opiskelijoista on kirjoittanut neljä koetta.

Samanaikaisesti toteutettu korkeakoulujen opiskelijavalinnan painottuminen yhä vahvemmin ylioppilastutkinnon kokeiden arvosanoihin näyttää ohjaavan opiskelijoiden lukioaikaisia oppiainevalintoja. Lisäksi lukiolain uudistamisen yhteydessä säädetty ylioppilastutkinnon kokeiden rajaton uusimisoikeus yhdessä korkeakoulujen todistusvalinnan kanssa vahvistavat tutkinnon painoarvoa entisestään.

OAJ:n näkemys on, että tämä kehitys heijastuu eri oppiaineiden valintoihin lukiossa, erityisesti taito- ja taideaineiden kurssivalintoihin sekä lukiodiplomien suorittamiseen vähentyneinä kurssivalintoina ja lukiodiplomien suoritusmäärien vähentymisenä.

Korkeakoulut eivät nyt juuri hyödynnä lukiodiplomia opiskelijavalinnoissa. Ymmärrettävä syy tähän on, että lukiodiplomien suorittamismahdollisuudet eivät ole valtakunnassa yhdenvertaiset. Diplomin arviointia tulisi merkittävästi kehittää, jotta diplomien arvosanoja voitaisi tulkita yhteismitallisesti.

Lataa ja lue koko lausunto