• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa ylioppilastutkinnon koekohtaisen maksun korottamista – tutkinnon järjestämisen resurointi arvioitava uusiksi osana lukiorahoitusta

16.11.2021 - 10.52 Lausunto
Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää ylioppilastutkinnon koemaksun nostamista 34 euroon ja kiinteästä tutkintomaksusta luopumista. Muutostarve perustuu oppivelvollisuuden piirissä olevien opiskelijoiden oikeuteen maksuttomaan ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

OAJ kannattaa tutkintokerran osallistumismaksusta luopumista ja siirtymistä kiinteään koekohtaiseen maksuun. OAJ kannattaa myös maksun korottamista, mutta pitää esitettyä 34 euroa liian pienenä maksuna.

Tutkinnon järjestämisestä aiheutuu oppilaitoksille merkittäviä kustannuksia. OAJ esittää, että ylioppilastutkintolautakunnan korvauksen lisäksi koekohtaiseen maksuun lisättäisiin oppilaitokselle jäävä korvaus kokeen järjestämisestä sekä siihen liittyvistä kuluista. OAJ esittää niin ikään, että tutkintoon ilmoittautumiskäytäntöä kehitetään siten, että kokeesen kuukausia aikaisemmin ilmoittautuneet vahvistavat lähempänä koetta tosiasiallisen kokeesen osallistumisen. Tällä vältetään tarpeetonta koejärjestelyiden toteuttamista oppilaitoksissa.

Maksuttomista kokeista tutkintomaksu peritään jatkossa kokelaalta tilanteissa, jossa tämä ei saavu kokeeseen, johon on ilmoittautunut tai jos tämä palauttaa koesuorituksen, jota ei katsota arvosteltavaksi. Tutkintomaksun korottaminen sitouttaisi kokeeseen osallistumiseen ja koesuoritukseen valmistautumiseen sekä ehkäisisi tarpeettomia ilmoittautumisia kokeisiin.

Lausunnossaan OAJ vaatii myös, että ylioppilastutkintolautakunta laatii tutkinnon järjestämistä koskevien määräysten muutoksista ja niiden vaikutuksista kustannusvaikutusten arvioinnin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Tutkinnon kokeisiin ilmoittautuneiden määrä on noussut 18,5 prosenttia kolmessa vuodessa. OAJ vaatii, että tutkinnon järjestämisen oppilaitoksissa aiheuttama lisätyö arvioidaan lukiokoulutuksen rahoitukseen liittyvänä rahoitusasiana sidosryhmäyhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Lisätyö on huomioitava lukiokoulutuksen rahoituksessa.

Lataa ja lue koko lausunto