• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa yo-tutkinnon yksinkertaista kompensaatiomallia – rimaa ei saa laskea liian alas

08.09.2021 - 15.45 Lausunto
Kuvituskuva

Keväällä 2022 ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittavat kirjoittavat vähintään viisi koetta. Yo-tutkinnosta on voimassa samaan aikaan kaksi eri lakia. Myös vaatimukset ovat erilaiset. Osalla opiskelijoista on lisäksi oppivelvollisuuden laajentumisen ansiosta oikeus viiteen maksuttomaan kokeeseen.

Ylioppilastutkintolautakunta on selventänyt tutkintoa koskevia määräyksiä kattamaan tutkintorakenteen muutoksia hallinnollisesti monimutkaisessa tilanteessa. OAJ pitää määräysluonnosta selkeänä ja muutoksia yleisiin määräyksiin perusteltuina.

Samalla kun tutkintorakenne uudistuu, myös hylätyn kokeen kompensointia koskeva määräys on uudistumassa. Hylätty koe voidaan kompensoida hyväksyttyjen kokeiden perusteella kertyvillä pisteillä.

OAJ kannattaa yksinkertaista kompensaatiomallia, jossa luovutaan improbatur arvosanan eri tasoluokituksista. Yksinkertainen malli selkeyttää kompensaatiomallia ja auttaa tutkintoon valmistavaa ohjausta oppilaitoksissa. Esityksen mukaan kompensaatioon tarvitaan 10 vähimmäispistettä. Tällainen vaatimustaso on OAJ:n mielestä liian matala. OAJ kannattaa 12 kompensaatiopisteen vaatimusta hylätyn kokeen kompensoimiseksi.

OAJ edellyttää lausunnossaan myös, että tutkinnon järjestämistä koskevien määräysten kustannukset arvioidaan. Arvioinnin järjestö antaisi Ylioppilastutkintolautakunnan, keskeisten sidosryhmien ja opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäväksi. OAJ haluaa, että tutkinnon järjestämisen lisävelvoitteet on huomioitava lukiokoulutuksen rahoituksessa.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa