• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opiskelijahuoltolakiin tarvitaan viilausta jykevämpi korjaus

12.11.2021 - 16.08 Lausunto
Kuvituskuva

Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämiseen on tulossa säädökset henkilöstömitoituksesta. Lisäksi säännökset kuraattorin kelpoisuusehdoista ovat täsmentymässä. OAJ on huolissaan opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden riittävyydestä. Järjestön mielestä opiskeluhuoltolaki pitäisikin uudistaa kokonaan.

Hallitus toteaa esityksessään, että opiskeluhuoltotyössä on yhä enenevässä määrin painottunut yksilökohtainen työ, vaikka opiskeluhuollon pitäisi oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan olla yhteisöllistä, ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja tukea koko oppilasyhteisöä.

OAJ on huolissaan siitä, riittääkö opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattoreita kouluihin ja oppilaitoksiin mitoitusten astuttua voimaan. Näistä ammattilaisista on huutava pula ja vakansseja on täyttämättä valtava määrä jo nyt. Uudistus voi OAJ:n arvion mukaan johtaa hyvinvointialueilla siihen, että palveluita joudutaan ostamaan yksityisiltä toimijoilta. Näin ei saa käydä.

OAJ pitää tärkeänä, että opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien työaika yhteisölliseen opiskeluhuoltoon vastaa koulun tarpeita ja tavoitteita. Jos tämä ei onnistu, kunnat ja koulut pyrkivät löytämään korvaavia toimijoita näiden lakisäätäisten palveluiden ja toimijoiden tilalle. Osa kunnista on jo tehnyt näin ja palkannut koulutukseen varatuilla rahoilla edullisempia korvaavia toimintoja, kuten koulusosionomeja, psyykkareita, tsemppareita ja muita vastaavia ammattiryhmiä, joiden kelpoisuuksista ei ole säännöksiä.

Sitovat mitoitukset ovat tarpeellisia erityisesti sote-uudistuksen vuoksi. Sitovuus turvaa yhdenvertaisen resurssin kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille hyvinvointialueesta riippumatta.

OAJ huomauttaa, että kuraattori- ja psykologimitoituksen lisäksi tarvitaan myös opettaja- ja rehtorimitoitus. Lakiin kirjatulla opettajamitoituksella turvattaisiin jokaiselle opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle yhdenvertaiset opetushenkilöstöresurssit suhteessa oppijamäärään.

Kokonaisuudistus tarvitaan

Opiskeluhuoltolaki tarvitsee kokonaisuudistuksen. Suurimpia epäkohtia OAJ:n näkemyksen mukaan on tiedonkulun rajoittaminen ja mahdollisuus jättää oppilaan opettajat ja rehtori kokonaan ulkopuolisiksi oppilaan opiskeluhuollon tuen tarvetta käsiteltäessä.

Opiskeluhuolto on yhä ongelmakeskeistä kriisien selvittämistä ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamista, vaikka painotuksen piti olla ennaltaehkäisyssä ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Laki on koulun arjen näkökulmasta vieras ja byrokraattinen.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa