• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opiskeluhuolto siirtymässä hyvinvointialueille – OAJ vaatii täsmennyksiä

25.08.2021 - 16.19 Lausunto
Kuvituskuva

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan esityksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta uudelle hallintotasolle eli hyvinvointialueille. Myös opiskeluhuoltopalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Lausunnolla olevan esityksen tavoitteena on varmistaa riittävä yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä opiskeluhuollossa. Esityksessä ehdotetaan, että hyvinvointialueet muodostavat alueensa kuntien kanssa alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän. Opiskeluhuollon aseman vahvistamiseksi esitetään lisäksi opiskeluhuoltosuunnitelmien sitomista kunnan ja hyvinvointialueen strategia- sekä taloussuunnitteluprosesseihin.

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstön oikeutta ottaa tarvittaessa yhteyttä kaikkiin opiskeluhuollon palveluihin. Esityksen tavoitteena on myös edistää oppilaan ja opiskelijan itsemääräämisoikeutta sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa tarkentamalla yksilökohtaisen opiskeluhuollon kirjaamiseen, rekisterinpitämiseen sekä tietojen luovuttamista koskevaa sääntelyä.

OAJ kannattaa alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän perustamista ja sitä, että hyvinvointialue vastaa yhteistyöryhmän muodostamisesta ja sen toiminnasta. OAJ kannattaa niin ikään alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatimista.

OAJ pitää tärkeänä, että hyvinvointialueen suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan koulujen ja oppilaitoksien tarpeet ja niissä tehtävä päivittäinen opiskeluhuoltotyö ja sen riittävä resursointi. Hyvinvointialueen on seurattava säännöllisesti kaikkien suunnitelmien toteutumista ja riittävää resursointia.

OAJ edellyttää, että opiskeluhuollon psykologeille ja kuraattoreille varmistetaan riittävät resurssit osallistua koulujen ja oppilaitosten arkeen ja ennaltaehkäisevän työn suunnitteluun ja toteuttamiseen kouluilla ja oppilaitoksissa. Vain näin voidaan taata, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Vastuut selviksi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin on lisättävä momentti, jonka mukaan hyvinvointialue vastaa oppilaasta, joka on asiakkaana opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluissa.

Jos oppilas ei halua huoltajansa tietävän käynneistä opiskeluhuollonpalveluissa, opiskeluhuollonpalveluilla on huoltajan sijaan oltava oikeus anoa lupaa oppilaan poissaololle.

Opiskeluhuollon tiedonkulku varmistettava

Hallituksen esitysluonnoksessa on kirkastettava opettajan ja rehtorin oikeutta saada koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta. 

OAJ kannattaa esitystä siitä, että oppilaitoksen työntekijän yhteydenottomahdollisuutta laajennetaan kaikkiin opiskeluhuoltopalveluihin, mutta vastustaa sitä, että yhteydenotto on mahdollista vain yhteisymmärryksessä oppilaan tai opiskelijan kanssa.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa