• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppijanumerorekisterillä liian kireä aikataulu

29.11.2021 - 12.21 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ arvioi, että valmisteilla olevaan opinto- ja tutkintorekisterilain muutokseen sisältyvän oppijanumerorekisterin aikataulu on liian kireä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.

Oppijanumerorekisteri sisältyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista. Oppijanumero halutaan käyttöön opetushallinnossa henkilöä yksilöiväksi yleistunnisteeksi, jotta henkilötunnuksen käyttöä voidaan vähentää.

Esityksen mukaan oppijanumerolla tai muillakaan valmistelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta opettajarekisteriselvitykseen. OAJ oli asiasta eri mieltä, sillä OAJ:n tietojen mukaan opettajarekisterin yhteydessä tunnistamista tehtäisiin nimenomaan oppijanumeron avulla. OAJ piti erittäin valitettavana, ettei valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia valmisteltaessa ole tehty yhteistyötä opettajarekisteriä selvittävien selvityshenkilöiden kanssa lausunto- ja muusta palautteesta huolimatta. Asiat olisi OAJ:n mielestä pitänyt valmistella yhdessä. OAJ korosti samalla valiokunnalle, että opettajarekisteri tarvitaan pikaisesti.

OAJ totesi myös, että kaikki koulutuksenjärjestäjät pitää velvoittaa laajasti oppijanumeron käyttöön ja käyttöönotosta näille aiheutuvat kustannukset korvata.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa