• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksiin tulossa korotuksia työnantajille

05.11.2021 - 13.29 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä on perusteltua painottaa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksissa nuoria opiskelijoita, joilla ei ole aiempaa toisen asteen tutkintoa. Valmisteilla on väliaikainen asetusmuutos, jonka turvin työnantajalle voidaan maksaa korotettua koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksessa oleva on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa.

OAJ vaatii opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että lisäpanostuksella on taattava nuorille oppisopimuskoulutuksessa laadukas ja riittävä opetus ja ohjaus, jotta he saavuttavat opinnoilleen asetetut osaamisvaatimukset. OAJ:n kanta on, että opetus- ja kulttuuriministeriön pitää seurata tämän määräaikaisen muutoksen tuloksia ja vaikuttavuutta. Muutoksen on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa ja olla voimassa vuoden 2024 loppuun.

Tutkintovientitoimikunnasta pysyvä

Ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen on tulossa myös säädös tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.

Tutkintovientitoimikunta on toiminut tähän asti pilottina. Nyt toimikunnasta tulee pysyvä ja sen työstä saadaan suunnitelmallista ja jatkuvaa. Toimikunnan kausi on kolmivuotinen. OAJ vaatii, että tutkintotoimikuntaan nimetään viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien lisäksi pysyviä asiantuntijoita. Tutkintovientitoimikunnan suhdetta ja yhteistyötä Education Finland -ohjelman eri sektoreiden koordinaatioryhmien kanssa on OAJ:n mielestä myös pohdittava ja selkeytettävä.