• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perhevapaauudistuksen vaikutukset varhaiskasvatukseen pitää ottaa huomioon

12.10.2021 - 15.44 Lausunto
Kuvituskuva

Valmisteilla oleva perhevapaauudistus vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Vaikutukset pitää ottaa huomioon ennakolta, jotta voidaan riittävin toimin ehkäistä lasten ja henkilöstön kuormittumista, muistuttaa OAJ lausunnossaan.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyisi, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja se on ennalta ilmoitettu.

OAJ arvioi, että muutos voi lisätä pienten lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen jaksottaisuutta. OAJ edellyttää tämän huomioimista varhaiskasvatuksen järjestämisessä, sitä ohjaavassa lainsäädännössä sekä varhaiskasvatuksen resursseissa. Esitykseen ei toistaiseksi sisälly tietoa siitä, miten uudistuksen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa varaudutaan.

Jotta muutoksista on mahdollisimman vähän haittaa lapsille, varhaiskasvatuksen säädöksiin tarvitaan korjauksia välttämättä.  Lapsen pitää esimerkiksi voida palata siihen lapsiryhmään, jossa hän on ollut ennen vapaajaksolle jäämistä, tutun opettajan ohjaukseen.

Perhevapaiden käyttö aiheuttaa usein muutoksia myös siihen, miten sisarukset osallistuvat varhaiskasvatukseen. Myös nämä muutokset pitää ottaa huomioon. Uudistuksen vaikutuksia lapsiin, lapsiryhmiin, varhaiskasvatuksen laatuun ja henkilöstön työoloihin on seurattava.

Varhaiskasvatuksen opetus-, kasvatus- ja hoitotehtäviin on palkattava sijainen työntekijän lyhyenkin poissaolon ajaksi. Sijaisten puute ja vaihtuminen sekä jatkuva rekrytointi kuormittavat sekä esihenkilöitä että työntekijöitä. Päiväkoteihin tarvitaan työnjohtoasemassa olevat apulaisjohtajat, joiden kanssa johtajat voivat jakaa työnjohdollisia tehtäviä.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuuden parantamiseksi alan veto- ja pitovoimaa pitää vahvistaa työoloja ja palkkausta kohentamalla. Samanaikaisesti on varmistettava yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen riittävä aloituspaikkamäärä.

Perhevapaauudistukseen ei sisälly lasten kotihoidon tuen kokonaisuuden uudistaminen. OAJ pitää välttämättömänä, että uudistusta jatketaan tulevalla hallituskaudella.

Lataa ja lue koko lausunto