• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Rehtorien oikeus määräaikaiseen erottamiseen pitää säilyttää

10.11.2021 - 09.00 Lausunto
Kuvituskuva

Perusopetuksen oppilaalta pitää voida evätä opetus kolmeksi päiväksi turvaamistoimena. Rehtorille on annettava oikeus erottaa oppilas kahden viikon määräajaksi ja suorittamattomat jälki-istunnot tulee saada merkitä lukuvuositodistuksiin.

OAJ vastustaa aikeita kumota lukion ja ammatillisen koulutuksen rehtorilta oikeus erottaa oppivelvollinen kolmen kuukauden määräajaksi ja antaa päätäntävalta rehtorin sijasta monijäseniselle toimielimelle.

Järjestö perää pikaista selvitystä siitä, kuinka kouluilta ja oppilaitoksilta edellytettyjen lukuisten erilaisten suunnitelmien ja oppilaille sekä opiskelijoille laadittavien erilaisten pedagogisten asiakirjojen sisältöjä voidaan yksinkertaistaa, yhdistää ja asiakirjojen määrää vähentää.

Lisäksi OAJ:n vaatimuslistalla ovat rehtori- ja opettajamitoitusten selvittäminen ja sitovien rehtori- ja opettajamitoitusten lisääminen lakiin.

OAJ oli kuultavana sivistysvaliokunnassa kurinpitotoimia koskevista muutoksista, joita on tulossa perusopetuslakiin, ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin, lukiolakiin ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettuun lakiin. OAJ kannattaa muun muassa kaavailtuja säädöksiä lapsen edun ensisijaisuudesta, oppilaita ja opiskelijoita velvoittavasta kiusaamisen ja syrjimisen kiellosta ja kaksoisrangaistuksen kumoamisesta.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa