• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sisäisen turvallisuuden selonteko ei tunnista varhaiskasvatuksen ja koulutuksen roolia riittävästi

28.09.2021 - 09.04 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon peruslinjauksia kannatettavina. On erinomaista, että nuorten rikoskierrettä ehkäisevä Ankkuritoiminta on laajenemassa entistä vahvemmin kouluihin ja oppilaitoksiin osaksi kiusaamisen vastaista toimintaa, toteaa OAJ lausunnossaan.

Poliisin ja koulujen välinen yhteistyö vahvistuu muun muassa kummipoliiseilla.

Suurin puute valmisteltavana olevassa sisäisen turvallisuuden selonteossa OAJ:n mielestä on, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen roolia ei tunnisteta riittävästi eikä niiden resursoinnin tarvetta tuoda esille. Esimerkiksi kelpoiset johtajat ja opettajat sekä riittävän pienet ryhmät, jotka voidaan taata vain johtaja- ja opettajamitoituksella ovat turvallisuusnäkökulmasta oleellisia.

Tärkeää on myös, että turvallisuusjohtamiseen osoitetaan johtajille riittävästi aikaa. Johtajien ja opetushenkilöstön osaamista on pidettävä yllä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.

OAJ vaatii lausunnossaan sivistysvaliokuntaa myös esittämään, että opetusalan viranhaltijat ja työntekijät lisätään viranomaisten listaan, joiden kokema väkivalta on lisääntynyt ja turvallisuus heikentynyt sekä ottamaan myös tämän huomioon kehittämistoimia esitettäessä.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa