• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tartuntalain muutoksista velvoitteita päiväkodeille ja oppilaitoksille

14.01.2021 - 16.35 Lausunto
Kuvituskuva

Tartuntatautilakiin on tulossa suositusten sijaan velvoittavia määräyksiä siitä, miten koronan leviämistä ehkäistään päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Niissä muun muassa vaaditaan mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja toiminnan järjestämistä mahdollisimman väljästi.

OAJ on huolissaan siitä, miten uudet määräykset vaikuttavat opetusalalla työskentelevien jaksamiseen.
OAJ:n lausunnossa vaaditaan, että lakimuutosten valmistelussa otetaan vakavasti opetusalalla työskentelevien jaksaminen ja huoli oppijoista sekä omasta ja läheisten terveydestä.

OAJ:n mielestä tartuntalakiin pitäisi sisällyttää vaatimus siitä, että lakimuutosten vaikutuksia päiväkodinjohtajien, rehtoreiden ja opettajien työhön arvioidaan. Olisi myös selvitettävä, onko tarvetta turvata terveydenhuollosta nopeampi tiedonkulku tartuntataudin saaneesta henkilöstä päiväkodinjohtajalle tai oppilaitoksensa rehtorille, ja jos on, kuinka se voidaan tehdä.

Samansisältöinen lausunto on annettu sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle että eduskunnan sivistysvaliokunnalle.

Lataa ja lue koko lausunto