• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tieteen avoimuus ja tekijänoikeuksista luopuminen pitää erottaa selvästi, katsoo OAJ

26.04.2021 - 14.12 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää tärkeänä, että tieteen avoimuus ja tekijänoikeuksista luopuminen erotetaan selkeästi. On erittäin ongelmallista, jos opetushenkilöstöstä ne, jotka ovat valmiita luopumaan omaisuudestaan eli lahjoittamaan tekijänoikeudet korvauksetta, meritoituvat muita paremmin.

Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV:n oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä on laatinut neljä suositusta, jotka koskevat avoimen oppimisen osaamisvaatimuksia, oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta meritoitumista, avointen oppimateriaalien laatukriteeristöä ja opasta avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta.

OAJ on kommentoinut esityksiä ja ehdottanut muun muassa, että yhtenä osaamisvaatimuksena tuotaisiin esiin tekijänoikeudet. Avointa oppimateriaalia tekevän on tärkeää ymmärtää tekijänoikeuksien rajoitukset ja se, millaiset tekijänoikeudet hänellä itsellään on tuottamaansa aineistoon.

Tekijänoikeudet ovat olennaisia, kun puhutaan avoimista oppimateriaaleista. Suosituksessa on OAJ:n mielestä linjattava selvästi, että päätäntävalta oppimateriaalien avaamisesta on opettajalla. Avoimuuden edistäminen ei saa tarkoittaa, että oppimateriaalien tekijänoikeuksia olisi välttämätöntä siirtää korkeakouluille. OAJ:n mielestä on ongelmallista, että sellainen oppimateriaali, johon on avattu myös muokkausoikeudet, meritoisi enemmän kuin muutoin avoin oppimateriaali.

Oppimateriaalien avoimuus ja maksuttomuus eivät saa johtaa niiden käyttöön säästökeinona. Vaikka avoimet oppimateriaalit ovat maksuttomia käyttäjälleen, ne eivät ole maksuttomia tekijälleen. Jos halutaan laadukkaita avoimia oppimateriaaleja, on varmistettava riittävät resurssit ja rahoitus niiden luomiseen. Resurssien ja rahoituksen pitää olla yksi kriteereistä.

Laki asettaa organisaatioille saavutettavuusvaatimukset. On siis organisaation vastuulla kouluttaa ja panna toimeen lain edellyttämät saavutettavuustoimet sekä varata siihen riittävät resurssit. Lain velvoitteiden toteuttamista ei voi kaataa yksittäisten työntekijöiden vastuulle.

Lataa ja lue koko lausunto