• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen koulutuksen tutkintoja uudistettaessa varmistettava myös opiskelijoiden tuen saanti

22.06.2021 - 14.32 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä ammatillisen koulutuksen tutkintojen tarkistamisen ja uudistamisen yhteydessä pitää lisätä voimavaroja, jotta uudistus pystytään toteuttamaan laadukkaasti. OAJ pitää valitettavana sitä, että ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet mittavat leikkaukset näkyvät erityisesti yhteisten tutkinnon osien opintojen opetuksen resurssoinnissa.

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista OAJ muistuttaa, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien erot ovat suuret. OAJ katsoo, että opiskelijan HOKS:iin on kirjattava kunkin opiskelijan tarpeen mukainen riittävä määrä opettajan antamaa opetusta, tukiopetusta ja opinto-ohjausta. 

Järjestö pitää edesvastuuttomana tapauksia, jossa opettajan mahdollisuuksia opetuksen, opinto-ohjauksen ja muun ohjauksen sekä tuen antamiseen on vähennetty periaatepäätöksillä ilman opiskelijan todellisten valmiuksien huomioon ottamista.  

Lataa ja lue koko lausunto