• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vapaan sivistystyön opintojen suoritustietoja alettaneen kerätä osaamisen tietovarantoon

25.03.2021 - 15.40 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa esitystä, jonka mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa hankittua osaamista kuvaavia suoritustietoja vietäisiin Koski-tietovarantoon. Tietovaranto sisältää tällä hetkellä valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja.

Muutos tukee parlamentaarisen jatkuvan oppimisen työryhmän linjausta, jonka mukaan työelämässä ja muualla hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa. Esitetyt muutokset lisäävät vapaan sivistystyön opintojen näkyvyyttä ja parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää oppimaansa. Muutos  lisää kustannuksia muun muassa henkilökunnan lisääntyvän hallinnollisen työn sekä henkilöstön koulutuksen ja perehdytyksen vuoksi.

Uuteen siirtyminen ja sen haltuun ottaminen vaatii useita vuosia. OAJ painottaa, että opetushenkilöstön on saatava prosessiin riittävästi täydennyskoulutusta. Jos tehtävään palkataan lisää opettajia, heille on taattava toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Vapaan sivistystyön perusolemus on vapaatavoitteisuus ja autonomia. OAJ pitää tärkeänä, että esityksessä ei esitetä tähän muutoksia.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa