• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen tuesta yhä puutteelliset säädökset lakiluonnoksessa

26.10.2021 - 16.02 Lausunto
Kuvituskuva

Hallituksen esitys varhaiskasvatuslain muutoksiksi ei vieläkään sisällä täsmällisiä säädöksiä siitä, millaista tukea lapselle pitää tarjota kullakin tuen kolmesta portaasta. Täsmennyksiä ovat vaatineet OAJ ja useat muut lausunnonantajat.

Jos varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja tuottajia velvoittava säädös selkeistä tuen muodoista puuttuu, tavoite lasten tasavertaisesta oikeudesta saada tukea vaarantuu.  Uhkana on, että lapsi ei saa kasvunsa, kehityksensä ja oppimisensa tueksi sellaista apua, jota hän tarvitsee, vaan ainoastaan sellaista tukea, jota varhaiskasvatuksen järjestäjällä ja tuottajalla on tarjottavana.

Lapsen tuen saanti perustuu kokonaan siihen, että tuen tarve tunnistetaan ja tunnustetaan. Siksi OAJ vaatii, että varhaiskasvatuksen erityisopettajan pitää olla erityispedagogiikan asiantuntijana aina mukana siinä vaiheessa, kun lapsen tuen tarvetta arvioidaan, suunnitellaan tai muutetaan.

Lakimuutosten tavoitteena on luoda varhaiskasvatuslakiin yhtenäinen lainsäädäntöpohja, jolla vahvistetaan ja selkiytetään lapselle annettavaa tukea, tuen järjestämisen periaatteita ja käytäntöjä sekä käsitteitä. Lisäksi tavoitteena on nykyistä vahvempi lainsäädännöllinen ja käsitteellinen jatkumo varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.

OAJ oli sivistysvaliokunnan kuultavana 26.10.2021.

Lataa ja lue koko lausunto