• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuslakiin ei pidä kopioida perusopetuksen tuen virheitä

11.06.2021 - 10.09 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä varhaiskasvatuksen tekeillä olevaan lainsäädäntöön ei pidä hyväksyä niitä virheitä, joita perusopetuksen tuen lainsäädännössä on tällä hetkellä.

Lapsen saaman tuen pitää molemmissa lainsäädännöissä rakentua siten, että tuen muodoista on säädökset jokaiselle tuen portaalle. Näin selkeytyy, minkälaiseen tukeen lapsi vähintään on kullakin tuen portaalla oikeutettu.

Varhaiskasvatuslakia ollaan muuttamassa siten, että siinä säädettäisiin selkeämmin ja täsmällisemmin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä annettavan tuen rakenteesta. Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, missä tavoitteena on kehittää varhaiskasvatukseen tuen kolmiportainen malli, joka yhdenmukaistaa oppimisen tukea esi- ja perusopetuksen välillä.

Tällä hetkellä tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu jäsentymättömästi ja lapsen näkökulmasta epätasa-arvoisesti. Varhaiskasvatuslaissa ei ole säädöksiä, millaiseen tukeen lapsi on vähintään oikeutettu, kun tuen tarve ilmenee.

Nykyisillä säännöksillä tuki ei toteudu tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Odotukset varhaiskasvatuksen tuen lainsäädännön uudistamiselle ovat todella korkealla, sillä parannuksia on odotettu jo vuosia. OAJ on vaatinut tuen pykälien säätämistä siitä lähtien, kun laki lasten päivähoidosta muutettiin varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatuslain uudistamisesta tuen osalta on tehty useita kannanottoja.

 

Lataa ja lue koko lausunto