• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vasu-perusteiden vietävä kohti lain tavoitteita

29.11.2021 - 10.40 Lausunto
Kuvituskuva

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pitää viedä varhaiskasvatusta kohti varhaiskasvatuslain tavoitteita. Luonnos kaipaa OAJ:n mielestä tämän suunnan kirkastamista.

Varhaiskasvatuksen määritelmässä korostetaan pedagogiikkaa. Tämä edellyttää varhaiskasvatuksen opettajan roolin vahvistamista ja sen tulisi näkyä myös perusteissa. Pedagogisen painotuksen pitää näkyä myös erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen saanti perustuu kokonaan siihen, että tuen tarve on tunnistettu ja tunnustettu. OAJ vaatii, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjataan vaatimus, jonka mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu jokaisen tukea tarvitsevan lapsen tuen tarpeen arviointiin ja suunniteluun ja että tämä on aina mukana, jos tukea aiotaan muuttaa. Erityiseen tukeen pitää aina kuulua varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama kokoaikainen erityisopetus.

Nyt lausunnolla olevassa luonnoksessa jää epäselväksi, mikä on yksityisen palveluntuottajan vastuu ja velvollisuus lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Nämä vastuut ja velvollisuudet on määriteltävä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa selkeästi.

Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tulee erikseen määrittää keskeiset sisällöt ja tavoitteet päiväkotien varhaiskasvatukseen, perhepäivähoitoon ja avoimeen varhaiskasvatukseen. Näiden toimintamuotojen henkilöstörakenne, henkilöstön koulutus, toteuttamisen puitteet ja ominaispiirteet poikkeavat toisistaan. Siksi niiden ominaispiirteet on otettava huomioon myös varhaiskasvatuksen perusteissa.

Lataa ja lue koko lausunto