• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisestä päiväkotitoiminnasta esitetään luvanvaraista

02.08.2021 - 14.13 Lausunto
Kuvituskuva

Yksityisestä varhaiskasvatuksesta halutaan luvanvaraista. OAJ kannattaa luvanvaraisuutta, mutta katsoo, että yksityisten päiväkotien varhaiskasvatusta olisi parasta säädellä järjestämisluvin kuten yksityistä perusopetusta.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta ehdotetaan, että yksityisten päiväkotien toiminnan aloittamiseen tai toiminnan olennaiseen muuttamiseen vaadittaisiin lupaviranomaisen hyväksyntä nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Lupa toiminnan harjoittamiseen vaadittaisiin ennen kuin yksityinen päiväkoti voi aloittaa toimintansa.

Yksityinen perhepäivähoito jäisi ehdotuksen mukaan yhä ilmoitusmenettelyn piiriin.

OAJ kannattaa toiminnan säätämistä luvanvaraiseksi. Esityksen keskeinen puute kuitenkin on, ettei yksityisen päiväkotitoiminnan varhaiskasvatusta esitetä säädettäväksi järjestämisluvin kuten yksityistä perusopetusta.

OAJ ehdottaa lausunnossaan myös muutoksia hallituksen esitykseen.

OAJ:n mielestä lupaa pitää edellyttää haettavaksi erikseen jokaiseen kuntaan, johon hakija haluaa päiväkotitoimintaa. On myös varmistettava, että jokainen päiväkoti täyttää luvan edellytykset.

OAJ ehdottaa myös, että aluehallintovirastolle säädetään velvollisuus pyytää kunnalta lausuntoa muun muassa siitä, millaista yhteistyötä kunta aikoo tehdä yksityisen päiväkodin kanssa ja miten toiminta vaikuttaa kunnan velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta. Kunnan pitäisi lausunnossaan myös kertoa, miten kunta aikoo valvoa toimintaa.

Esityksen perusteluihin OAJ haluaa kirjauksen, että luvan voi saada vain, jos päiväkodin lapsiryhmiin on palkattu kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö.

Hallituksen tarkoitus on saada muutos voimaan vuoden 2023 alusta. Muutokseen liittyy siirtymäaika.

 

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa