• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä tulossa varhaiskasvatukseen

25.02.2022 - 12.40 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ on jo pitkään edellyttänyt yhtenäisten, kansallisten laatukriteerien laatimista varhaiskasvatukseen, joten valmisteilla oleva varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa koskeva lakimuutos on tervetullut.

OAJ pitää tärkeänä myös varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kehittämistä. Digitaalisen laadunarviointijärjestelmän avulla voitaisiin toteuttaa kansallisia varhaiskasvatusta koskevia arviointeja sekä kehittää laadun arviointia. Sen tarkoituksena olisi tukea myös varhaiskasvatuksen toimijoita arvioinnissa ja laadunhallinnassa.

Varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto sisältyy luonnokseen, jolla muutetaan  Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta Karvista annettua lakia. Esitys oli helmikuussa lausunnolla.

OAJ pitää digitaalisen laadunarviointijärjestelmän käyttöönottoa tarkoituksenmukaisena, koska sen avulla Karvi voisi tuottaa luotettavaa, yhtenäistä ja kumuloituvaa seurantatietoa varhaiskasvatuksen laadusta.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat voisivat halutessaan käyttää järjestelmää antamansa varhaiskasvatuksen arviointiin. Käyttöönottoon voidaan kannustaa koulutuksen, ohjauksen ja tuen avulla. OAJ muistuttaa, että erityisesti on yhtenäistettävä käsitystä, mitä varhaiskasvatuksen laadulla tarkoitetaan, ja kirkastettava ymmärrystä siitä, kuinka rakenteelliset tekijät vaikuttavat pedagogisten prosessien laatuun.

OAJ pitää oleellisena, että Karvi myös seuraa ja arvioi arviointijärjestelmän ja sillä toteutettavan arvioinnin vaikutuksia. Arviointitulosten julkistamiseen liittyvän problematiikan ja itsearviointitulosten haitallisen käytön  ennaltaehkäisemiseksi tulee harkita, pitäisikö arviointitietojen julkaisemisen periaatteita selkeyttää. On varmistettava, ettei arviointitietoa voi käyttää tai tuloksia julkaista siten, että se johtaa vertailuasetelmiin tai jonkinlaisiin päiväkotien ranking-listoihin.

Lataa ja lue koko lausunto