• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuksella rakennetaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuus

26.04.2022 - 14.47 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ korosti kasvatuksen ja koulutuksen ratkaisevaa merkitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja kriisinsietokyvyn rakentamisessa. OAJ oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa turvallisuusympäristön muutosta koskevasta ajankohtaisselonteosta. 

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Muutos lisää vaatimuksia resurssien lisäämisestä turvallisuuteen. OAJ korosti, ettei näitä resursseja voida ottaa leikkaamalla lasten ja nuorten tulevaisuudesta tai heikentämällä koulutuksen vaikutusta kokonaisturvallisuuteen.

OAJ vaati antamassaan lausunnossa myös panostuksia laajaan digitaaliseen osaamiseen sekä kriittiseen medialukutaitoon. Ne ovat hyviä keinoja varmistaa informaatioturvallisuutta.

Juuri koulutuksella luodaan pitkällä tähtäimellä yhteiskunnan vakaus, eheys, demokraattisuus sekä yhteisöllisyys. Koulutuksella myös ehkäistään kovenevia asenteita, radikalisoitumista sekä rasismin kaltaisia ilmiöitä, joita kriisit voivat aiheuttaa, OAJ muistuttaa.

OAJ vaati myös, että Ukrainasta saapuvien kasvatus- ja koulutuspalveluiden lisäresursoinnin turvaamista. Akuutin tilanteen hoidon rinnalla on pitkäjänteisesti vahvistettava maahanmuuttajien koulutuspalveluita ja varauduttava tuleviin muuttoliikkeisiin. Näitä toimia olisivat muun muassa valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen vahvistaminen.

 

 

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa