• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimiin valmistellaan erityisavustusta

06.05.2022 - 15.40 Lausunto
Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin esitetään lisättäväksi säännös erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. OAJ pitää lausunnossaan rahoituslain muutosta tervetulleena. Erityisen hyvänä OAJ pitää sitä, että uudistukseen on otettu mukaan varhaiskasvatus.

OAJ pitää avustuksen neljävuotista myöntöväliä hyvänä opetushenkilöstön pitkäkestoisen rekrytoinnin ja opetuksen laadun parantamisen näkökulmasta. OAJ kannattaa ehdotusta, että rahoitus annetaan erityisavustuksena osana opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti, ei valtionosuusjärjestelmän pohjalta. On tärkeää, että rahoitus kohdentuu juuri tarkoituksensa mukaan, ei yleiskatteellisesti.

OAJ toivoo eduskunnan sivistysvaliokunnan painottavan esityksessään, että rahoituksen on kohdistuttava suoraan varhaiskasvatuksen ja koulujen toimipisteisiin.

Avustuksen myöntämiskriteereinä tulee olla toimipisteiden toiminta-alueen lasten ja nuorten vanhempien työttömyysaste, vanhempien koulutustaso sekä perheiden vieraskielisyys.

Lataa ja lue koko lausunto