• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuksen merkitys ei tule riittävästi esiin valmisteilla olevassa kotoutumislaissa

21.06.2022 - 14.07 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää hyvänä valmisteltavan olevan kotoutumislain tavoitetta nopeuttaa kototutumisen käynnistymistä, alkuvaihetta ja kototutumispalveluihin pääsyä. On kuitenkin huomioitava, että kotoutuminen on yksilöllinen prosessi, johon ei aina voida ulkopuolelta vaikuttaa.

Hallituksen lakiehdotuksen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä parantamalla ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta. Uudistuksessa vastuu kotoutumisen edistämisen kokonaisuudesta siirtyy kunnille. Esityksessä nostetaan esiin muun muassa maahanmuuttajien työllisyyttä, yrittäjyyttä, hyvinvointia ja terveyttä.

Koulutuksen osuus kokonaisuudesta kuitenkin on puutteellinen, vaikka juuri koulutus on parasta kotoutumista, muistuttaa OAJ.

Kun vastuu kokonaisuudesta siirtyy kunnille, kunnissa on oltava henkilöstöä riittävästi ja todellisen tarpeen mukaisesti. Henkilöstön koulutuksesta ja osaamisesta pitää huolehtia jatkuvasti.

Kunnissa tarvitaan ajantasaista tietoa ja osaamista kotoutumisesta, kulttuurisen moninaisuuden kohtaamisesta ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisestä. Kotoutumista edistäviä palveluita on seurattava, ja toimista on raportoitava säännöllisesti. 

OAJ korostaa, että ohjaus- ja neuvontatyö pitää tehdä tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opinto-ohjaus pitää antaa maahanmuuttajien koulutuspolkuihin perehtyneiden kelpoisten opinto-ohjaajien tehtäväksi.

Tarkoitus on lyhentää kotoutussuunnitelman voimassaoloaikaa, mikä ei OAJ:n mielestä ole kannatettavaa. Kotoutumissuunnitelmien pitää olla yksilöllisiä sekä kestoltaan että aikaisemman osaamisen tunnistamisen osalta. Kotoutujien taustat, elämäntilanteet ja tarpeet ovat hyvin moninaisia.

OAJ vaatii, että kotoutumiskoulutus siirretään uudistuksen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, osaksi koulutuksemme kokonaisuutta. Siirron ansiosta voitaisiin luopua aikaa ja resursseja vievästä kilpailutuksesta sekä turvata kehittämistyö ja laatu.

OAJ vaatii myös, että kotoutumiskoulutukselle laaditaan valtakunnalliset laatukriteerit.

Lataa ja lue koko lausunto