• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuksen rahoituksen määräytymiseen tulossa väliaikaisia muutoksia koronan vuoksi

20.06.2022 - 09.30 Lausunto
Kuvituskuva

Lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ollaan muuttamassa väliaikaisesti, koska koronan vuoksi edeltäneen vuoden toteutuneet kustannukset ja suoritteet eivät vastaa todellisia kustannuksia. OAJ kannattaa suunnitelmia.

Voimassa olevan lain mukaan yksikköhinnat määrätään yksikköhinnan määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden toteutuneiden kustannusten ja suoritteiden perusteella.

Kaksi koronavuotta on vaikuttanut monella tavalla opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen eri koulutusmuodoissa, muun muassa koulutuksen järjestämisen todellisiin kustannuksiin. Koronan jälkeen koulutusta annetaan kuitenkin lähtökohtaisesti koronapandemiaa edeltävää aikaa vastaavalla tavalla.

OAJ pitää välttämättömänä, että koronapandemiasta johtuvien epätavanomaisten toimintavuosien vaikutukset lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rahoituksen yksikköhintoihin huomioidaan ja oikaistaan vastaamaan todellisia toimintakustannuksia.

OAJ kannattaa julkisen talouden suunnitelman mukaista tavoitetta poistaa koronapandemiasta johtuvien tekijöiden vaikutus valtionosuusrahoitukseen. Tavoite voidaan toteuttaa käyttämällä varainhoitovuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen määräämiseen poikkeuksellisesti vuoden 2019 kustannus- ja suoritetietoja.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa