• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutus on osa kokonaisvaltaista kotoutumista

04.11.2022 - 14.25 Lausunto
Kuvituskuva

Maahanmuutto ei ole ohimenevä ilmiö vaan arkipäivää nyt ja tulevaisuudessa. OAJ on huolissaan siitä, että kotoutumisen kokonaisuutta ei olla arvioitu ja kehitetty kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon riittävästi kaiken ikäiset maahanmuuttotaustaiset ja heidän koulutuspolkunsa.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä
ja siihen liittyvistä laeista on nostettu esiin muun muassa maahanmuuttajien työllisyyttä, yrittäjyyttä, hyvinvointia ja terveyttä, mutta kokonaisuudesta uupuu merkittävästi koulutus ja kielitaidon edistäminen.

OAJ toivoo sivistysvaliokuntaa huomioimaan, että koulutus on parasta kotoutumista.
Kotoutumisen kokonaisvastuu siirtyy kunnille. OAJ esittää, että sivistysvaliokunta huomioi lausunnossaan, että kunnissa on oltava uutta tehtävää varten riittävästi henkilöstöä todellisen tarpeen mukaan, ja että heidän koulutuksestaan ja osaamisestaan huolehditaan jatkuvasti. OAJ esittää, että sivistysvaliokunta vaatii myös oleskeluoikeutta vailla oleville maahanmuuttajille säädettäväksi oikeuden päästä kotoutumiskoulutukseen ja saada välittömästi muutakin koulutusta sekä ohjauspalveluja.

Lausunnossa tuomme esille, että sivistysvaliokunta voi esittää kotoutumiskoulutusta siirrettäväksi osaksi koulutuksen kokonaisuutta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Lisäksi painotamme, että perusopetukseen valmistavaan, oman äidinkielen ja S2 -opetukseen tarvitaan myös lakimuutoksia.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa