• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutustietojen tallentamiseen halutaan muutoksia, OAJ kannattaa varauksin

24.02.2022 - 11.23 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa suunniteltuja muutoksia opinto- ja tutkintorekisterilakiin ja taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin, mutta varauksin. Suunnitteilla on uudenlainen rekisteri jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen ei-säädellylle koulutukselle ja taiteen perusopetuksen koulutustietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa OAJ pitää muun muassa tärkeänä, että taiteen perusopetuksen oppilaitoksien ja oppilaiden asema tietojen tallentamisessa on tasavertainen. On tarpeen etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kaikille opetuksen järjestäjille yhdenvertaiset mahdollisuudet tallentaa koulutuksen suoritustietoja tietovarantoon.

Kokemukset Koski-järjestelmästä ovat osoittaneet, että sen käyttö vaatii normaalia enemmän henkilöresursseja ja että se on käyttöliittymänä raskas. Vaarana on myös vähäisten resurssien ohjautuminen pois taideopetuksesta.

OAJ ei kannata uuden rekisterin perustamista Opetushallituksen alaisen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen ei-säädellylle koulutukselle. Esityksen perusteella rekisteriin liittyy vielä paljon epäselvyyksiä. On esimerkiksi epäselvää, minkä kaikkien tahojen antamaa koulutusta sinne jatkossa tallennettaisiin. Ennen kuin rekisteriä esitetään lisättäväksi lakiin, pitää selvittää uuden rekisterin käyttötarkoitus ja kuulla riittävän laajasti koulutuksenjärjestäjiä. Rekisterin perustaminen myös maksaa ja luo ylläpitokustannuksia.

OAJ kannattaa varauksin ehdotusta esittää taiteen perusopetuksen koulutuksen laajuus opintopisteinä. Opintopisteisiin siirtyminen on suunniteltava huolella ja eri taiteiden alan opetustarpeet tunnistaen. Opintopisteytys on taiteen perusopetukselle uusi koulutuksen laajuuden ilmaisumuoto ja edellyttää siksi uudenlaista opetuksen suunnittelua ja ajattelua sekä oppilaan osaamisen arviointia. 

On huolellisesti selvitettävä, mitä vaikutuksia esitetyllä uudistuksella on oppilaitoskenttään. Lähtökohtana pitää olla, että oppilaan etu toteutuu osaamisen näkyväksi tekemisessä ja ettei opintojen kirjaaminen Koski-järjestelmään ole rahoituksen uudelleen ohjaamisen väline.

 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota ja suunnata tarvittavia toimia jo ennakoivasti. Uudet velvoitteet vaativat oppilaitoksilta oikein mitoitetut henkilöstöresurssit.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa