• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kuudennen luokan arvosanan 5 on kerrottava oppilaan todellisista tiedoista ja taidoista

23.09.2022 - 14.19 Lausunto
Kuvituskuva

Kriteerien yksiselitteisyys on parantunut, mutta niiden laajuus heikentää kriteerien käytettävyyttä. Tavoitteiden määrään on kiinnitettävä huomiota, kun opetussuunnitelmaa seuraavan kerran kokonaisuutena uudistetaan.

Edellytämme opettajille kohdennettavaa riittävää opastusta ja täydennyskoulutusta kriteerien haltuun ottamiseksi. Lisäksi pidämme tärkeänä kansallisen arvioinnin tukipankin perustamista. OAJ vaatii arvosanan 5 vähimmäisosaamisen kriteereistä sellaisia, että ne todella kertovat oppilaan osaamisen tason ja varmistavat samalla sen, että vaadittavat asiat osaamalla oppilas pystyy myös etenemään opinnoissaan. Arvosanan 5 kriteerit ovat todella tärkeät tuen tarpeen toteamiseksi ja sen oikea-aikaiseksi antamiseksi. Kriteerityötä on jatkettava, ja ne on laadittava vähimmäisosaamisen kriteerien osalta myös toiselle luokalle matematiikassa ja äidinkielessä.

Kriteerit arvosanalle viisi antavat opettajalle selkeän kuvan vaadittavasta osaamisesta. Opettajan näkökulmasta arviointikriteerit tuovat kaivattua tukea arvioinnin toteuttamiseen ja arvioinnin perustelemiseen huoltajille. Arvioinnin vähimmäiskriteerit toimivat vahvana ohjaavana tekijänä myös opetussuunnitelman toteuttamisessa. Niiden painoarvo on merkittävä ja ne määrittelevät pitkälti suomalaisen perusopetuksen tason.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa