• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lapsiasiavaltuutettu turvaisi koulutuksen resurssit hallituskausien yli

08.03.2022 - 13.18 Lausunto
Kuvituskuva

Lapsiasiavaltuutettu esittää, että Suomen koulutuspolitiikan resurssit turvattaisiin hallituskausien yli sitoutumalla muiden Pohjoismaiden rahoitusta vastaavaan ja selkeästi määriteltyyn rahoitustasoon. OAJ pitää esitystä koulutuksen resurssien turvaamisesta tärkeimpänä lapsiasiavaltuutetun kertomukseen sisältyneistä yksittäisistä ehdotuksista.

Kertomus on parhaillaan lausuntokierroksella ja eduskunnan sivistysvaliokunnan käsittelyssä. OAJ oli eduskunnan sivistysvaliokunnassa kuultavana lasiasiavaltuutetun kertomuksesta maaliskuun alussa. 

OAJ kannattaa lapsiasiavaltuutetun ehdotusta lapsen edun ensisijaisuuden sisällyttämisestä perustuslain perusoikeussäännöksiin ja aikeista aloittaa lastensuojelulain kokonaisuudistus. Uudistuksen pitää OAJ:n mielestä turvata tiivis yhteistyö lastensuojelun ja opetushenkilöstön kanssa sekä etenkin lastensuojelun varhainen tuki päiväkodeissa ja kouluissa havaittaviin huoliin.

Lisäksi OAJ  vaatii, että on sitouduttava priorisoimaan lasten ja nuorten kasvatus- ja koulutuspalveluiden turvaaminen kriisitilanteissa ja niiden aiheuttamissa julkisen talouden menopaineissa. Etenkin oppimisen ja koulunkäynnin tukeen on tulevina vuosina resursoitava koronapandemian vuoksi reilusti nykyistä enemmän.

OAJ:n mielestä lainsäädäntöä on kehitettävä aiempaa yksiselitteisempään ja sitovampaan suuntaan lasten oikeusturvan vahvistamiseksi. Tästä esimerkkejä ovat opettaja- ja esihenkilömitoitukset sekä oppimisen tuen tarkemmat säädökset ja sitovat laatukriteerit.

OAJ haluaa, että aluehallintoviranomaisille säädetään oikeus puuttua oma-aloitteisesti perusopetuksen ja toisen asteen ratkaisuihin, jotta voidaan varmistaa opetuksen ja koulutuksen järjestäminen ja toteuttaminen lainsäädännön ja lapsen edun mukaisesti.

Koulutusreformeilta on edellytettävä perusteellista vaikutusten arviointia sen toteamiseksi, täyttävätkö reformit niille asetetut tavoitteet.

OAJ muistuttaa myös, että lapsistrategian toimeenpano on vasta alussa ja että sitä on jatkettava yli hallituskausien.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa