• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko Omissa tiedoissa ja Edustettavat jäsenet -palveluissa ja muissa kirjautumista vaativissa palveluissa torstaista 7.12. klo 14 lähtien. Katko kestää seuraavaan aamuun noin klo 7:ään.

Lasten ja nuorten tuen polku saatava kuntoon

06.05.2022 - 16.09 Lausunto
Kuvituskuva

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edellyttää kertomuksessaan, että koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen jälkeen pitää kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten yksilölliseen tukeen ja opinto- ja opiskelijaohjaukseen. OAJ:n mielestä eduskunnan sivistysvaliokunnan tulisi tarttua pandemian aiheuttamiin oppimisvajeisiin tiukasti ja pikaisesti.

Lapset ja nuoret tarvitsevat mahdollisuuden saada oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea oppimiseensa, mikä edellyttää riittävää määrää erityisopettajia, nykyistä pienempiä opetusryhmiä sekä enemmän henkilökohtaista ohjausta opintoihin.   

OAJ:n mielestä sivistysvaliokunnan on kaikin käytettävissä olevin keinoin edistettävä lainsäädännön kehittämistä niin, että lasten ja nuorten tarvitsema tuen polku on toimiva, tuki riittävää ja oikea-aikaista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus nousee yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa useassa kohdassa esiin. Ilman säännöllistä mahdollisuutta saada uran aikana päivitystä ammatilliseen osaamiseensa on lisääntyvistä velvoitteista vaikea selviytyä.

OAJ vaatikin lausunnossaan opettajille nykyistä parempia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutukseen työuransa kuluessa. Erityisen tärkeää on kohentaa uran alkuvaiheessa olevien opettajien mahdollisuuksia saada vertaisohjausta eli mentorointia työnsä tueksi.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa