• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Maahanmuuttajien luvansaannin nopeuttamisen lisäksi huomio kotouttamiseen

06.04.2022 - 15.05 Lausunto
Kuvituskuva

Sisäministeriö valmistelee parhaillaan ulkomaalaislakiin muutoksia, joiden tavoitteena on muun muassa nopeuttaa lupamenettelyjä. OAJ muistuttaa lausunnossaan, että lupamenettelyjen nopeuttamisen lisäksi on katsottava kotoutumista kokonaisuutena.

Valmistelu liittyy Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteeseen lisätä koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa. OAJ pitää lupamenettelyjen tehostamista ja nopeuttamista hyvänä, koska Suomeen tarvitaan lisää osaajia kestävän hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kotoutumisen edistäminen kaikilla koulutusasteilla on huomioitava erityisesti varmistamalla suomen tai ruotsin kielen sekä kulttuurimme osaaminen.

OAJ haluaa perusopetukseen valmistavan opetuksen lakiin oppijan subjektiiviseksi oikeudeksi. Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetusta on lisättävä merkittävästi, ja opetus on aloitettava jo varhaiskasvatuksessa.

Oman äidinkielen opetuksen pitää myös alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja sen tulee jatkua toisen asteen loppuun. Oman äidinkielen osaaminen vahvistaa erityisesti muiden kielten oppimista. Myös hakijan perheenjäsenten kotoutumista pitää edistää koulutuksella. Lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja kouluun pitää varmistaa.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa