• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Määräaikaisten rahojen päättyminen heikentää koulutuksen laatua merkittävästi

13.05.2022 - 14.41 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ vaatii, että koulutuksen määräaikaista rahoitusta jatketaan myös tulevilla hallituskausilla. Perustyön vajaata resurssia ei pitäisi joutua paikkaamaan epävarmoilla määräaikaisilla rahoituksilla.

OAJ oli valtiovarainministeriön sivistys- ja tiedejaoston kuultavana julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 ja siitä erityisesti määrärahatilanteesta ja määräaikaisten rahojen vaikuttavuudesta. Kuulemisessa OAJ nosti esille huomion siitä, että koulutuksen rahoitusta on lisätty tällä hallituskaudella mutta takamatka tehtyjen leikkausten paikkaamiseksi on vielä suuri.

Perusrahoituksessa olevia puutteita ei voida paikata tulevaisuusinvestoinneilla. Ne aiheuttavat määräaikaisia lyhytkestoisia virka- tai työsuhteita, joihin on vaikea saada kelpoisia opettajia, mikä heikentää koulutuksen laatua.

Määrärahan riittämättömyys on heikentänyt merkittävällä tavalla lasten ja kaiken ikäisten oppijoiden oikeutta saada kelpoisen opettajan antama laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea sopivan kokoisessa ryhmässä. Opettajat kokevat, ettei heidän työtään arvosteta eikä heidän anneta tehdä sitä niin hyvin kuin he tahtoisivat. Tämä uuvuttaa ja ajaa pohtimaan alan vaihtamista.

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden johtaminen on muodostumassa tehtäväksi, jossa lakisääteistä vastuuta päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen toiminnasta on mahdoton kantaa. Kun määrärahat eivät riitä toiminnan järjestämiseen lain edellyttämällä tavalla ja johdettavan henkilöstön sekä yksiköiden määrä kasvaa liian suureksi, johtamistehtävät eivät houkuta ja niissä olevat uupuvat työkuorman alle.

Perusrahoitus kuntoon

Laadun ja koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi lyhytkestoisen hankerahoituksen sijaan tarvitaan vakaa ja velvoitteisiin nähden riittävä perusrahoitus, jonka käyttöä säätelee yhdenvertaiset ja laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut turvaava täsmällinen lainsäädäntö. Rahoitus tulee kohdentaa tähän eikä korjaaviin toimiin.

Oikeus oppia -hankkeen kautta toteutuneet toimet ovat monilta osin vakiintunutta toimintaa, joka pitää rahoittaa perusrahoituksella. Tulevaisuusinvestointirahoituksen loppuminen heikentää koulutuksen laatua ja tasa-arvoa.

Kotoutumiskoulutuksen rahoitusta pitää lisätä, jotta koulutuksenjärjestäjillä on todellinen mahdollisuus palkata kelpoisia opettajia ja taata koulutuksen laatu.

OAJ kiittää ammatillisen koulutuksen määräaikaisen rahoituksen vakinaistamista, mutta toteaa, että määrärahataso jäi kauas toivotusta.

OAJ:lta pyydettiin vaikutusten arviointia määräaikaisten koulutusrahojen päättymisestä. 

Lue OAJ:n vaikutusarvio

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa