• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa esitystä yleisistä kielitutkinnoista annetun asetuksen muuttamiseksi

29.11.2022 - 14.51 Lausunto
Kuvituskuva

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä, jotka koskevat yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa sekä tutkintojen järjestämistä koskevien sopimusten sisältöä

Muutokset ovat etupäässä teknisluonteisia, ja perustuvat asiasta annetun lakiesityksen myötä tarpeellisiin muutoksiin lakiin liittyvässä valtioneuvoston asetuksessa.

OAJ kannattaa esitettyjä täsmennyksiä ja lisäyksiä yleisistä kielitutkinnoista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Täsmennykset ovat perusteltuja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisen seuraksena. Asetusmuutokset täsmentävät laissa tarkennettuja säädöksiä koskien oikaisuvaatimusta, tutkintotoimikunnan kokoonpanoa ja tehtäviä sekä tutkinnon järjestämistä.

Lataa ja lue koko lausunto

 

Jaa