• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista

22.06.2022 - 11.05 Lausunto
Kuvituskuva

Muutokset koskisivat ennen kaikkea seuraamuksia tutkinnon suorittajan vilpillisestä menettelystä, vilpin yrityksestä tai niissä avustamisesta. OAJ kannattaa lakiin lisättäväksi ehdotettuja säädöksiä vilpillisestä menettelystä, järjestyksen rikkomisesta ja näiden seuraamuksista.

Yleisten kielitutkintojen suoritusmäärät ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. On oletettavaa, että tarve kielitutkintojen suorittamiseen säilyy edelleen suurena ja kasvaa nykyisestä. Suoritusmäärien kasvaessa myös vilppitapausten määrä voi lukumääräisesti kasvaa.

Vilpillisestä menettelystä ja järjestyksen rikkomisesta tarkemmin säätäminen on OAJ:n mielestä perusteltua menettelyn yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. OAJ on samaa mieltä esityksen perusteluissa mainitun tutkintojärjestelmän uskottavuuden ja luotettavuuden merkityksestä, ja sen
vahvistumisesta, mikäli vilpillisen menettelyn seuraukset ovat lakisääteisiä ja selkeitä.

OAJ kannattaa Opetushallituksen asemaa tarkentavia muutoksia ja
täsmennyksiä tutkintomaksujen perimistä ja palauttamista sekä erilaisten
rekisterien ylläpitämistä koskien. Lisäksi myös esitettyjä tutkintotoimikunnan jäsenten tehtäviä, päätöksiä ja asemaa koskevia täsmennyksiä kannatetaan.

Kielitutkintoihin osallistuvia on tärkeää tiedottaa etukäteen selkokielellä sekä vilpillisen menettelyn tai järjestyshäiriöiden aiheuttamisen seuraamuksista että tutkintomaksuja koskevasta menettelystä, OAJ korostaa.

Lataa ja lue koko lausunto