• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Lisäselvityksiä tarvitaan vuoroasumisen vaikutuksista lapsen varhaiskasvatukseen

19.01.2022 - 16.16 Lausunto
Kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi kommentteja lasten vuoroasumisen toimenpidesuunnitelmasta, joka sisältää ehdotuksia sosiaaliturvan, sivistyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Toiveena on, että lasten vuoroasumistilanteet sekä muut ns. lasten kahden kodin tilanteet huomioitaisiin paremmin. OAJ:n mielestä on tarpeen selvittää tarkemmin lapsen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia, haasteita ja vaikutuksia silloin, kun varhaiskasvatusta on esimerkiksi kahdessa eri kunnassa.

OAJ pyysi erityisesti selvittämään, miten säännöllinen ja toistuva varhaiskasvatuspaikan ja -henkilöstön vaihtuminen vaikuttavat lapseen, hänen ystävyyssuhteisiinsa ja laajasti hyvinvointiin. Lisäksi OAJ kannatti työryhmän ehdotusta tehdä selvitys kuntien välisestä kustannusten korvaamisesta silloin, kun lapsella on kaksi varhaiskasvatuspaikkaa.

Esi- ja perusopetuksen oppilaalla voi OAJ:n mielestä jatkossakin olla kerrallaan vain yksi perusopetuksen järjestämispaikka. OAJ kannatti työryhmän esitystä sen selvittämisestä, voidaanko esi- ja perusopetuksen koulukuljetusvelvollisuutta laajentaa vuoroasumistilanteisiin. OAJ haluaa, että jatkoselvityksessä esitetään koulukuljetusvelvollisuuden laajentamisen lisäksi myös muita ratkaisuja.

OAJ:n mielestä opetuksen järjestämiseen kohdennettuja varoja ei pidä käyttää enenevässä määrin koulukuljetuksiin. OAJ ei halua, että koulukuljetusten piiriin kuuluvien lasten määrä tai ympäristölle haitallisten liikennepäästöjen määrä kasvaa.

OAJ muistutti lausunnossaan myös, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö sekä huoltajat tarvitsevat informaatio-ohjausta ja täydennyskoulutusta vuoroasumiseen liittyvistä asioista.

Lisäksi OAJ toivoi täsmennyksiä siihen, mitä oikeus saada tietoja lapsen varhaiskasvatuksesta ja koulunkäynnistä kattaa siinä tapauksessa, että tuomioistuin myöntää tiedonsaantioikeuden vanhemmalle, joka ei ole lapsen huoltaja. Saako esimerkiksi salassa pidettäviä tietoja kertoa?

Lataa ja lue koko lausunto