• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ pettyi: Hallitus korjasi budjettiesityksessä henkilöstöpula-aloja – jätti varhaiskasvatuksen tilanteen huomioimatta

29.09.2022 - 13.54 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ antoi lausuntonsa ja oli kuultavana eduskunnassa valtion ensi vuoden budjetista. Varhaiskasvatuksen opettajien henkilöstöpulaan ei ole edelleenkään tulossa helpotusta.

OAJ oli kuultavana eduskunnassa vuoden 2023 budjettiin liittyen. OAJ:n lausunnon keskeinen viesti oli, että koulutuksen näkökulmasta budjettiesitys painottuu henkilöstöpulan korjaamiseen eri aloilla, mutta jättää varhaiskasvatuksen opettajien henkilöstöpulan täysin vaille huomiota. 

– OAJ:n ratkaisu tilanteeseen on, että heti ensi vuoden budjettiin lisätä 2,3 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen opettajapaikkoihin. Rahoitus tähän on löydettävissä budjetin sisältä, OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen painottaa.

OAJ:n laskelman mukaan riittävä opettajamäärä varhaiskasvatuksessa saavutetaan 1 400 aloituspaikalla vuodessa. Kuntaliitto arvioi, että nykytahdilla vuonna 2030 puuttuu noin 5 000 opettajaa.

– Arviomme opettajatarpeesta ovat saman suuntaisia. Kaikilla lapsilla asuinpaikasta riippumatta on oikeus varhaiskasvatuksen opettajan ja -erityisopettajan antamaan opetukseen sekä tukeen. Vallitseva opettajapula on pitkän aikavälin tulosta ja korjauskeinot tilanteeseen ovat olemassa, Lahtinen sanoo.

Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, kelpoisuusehtojen muutokset eivät ole ratkaisseet tilannetta aikaisemmin, eivätkä tekisi sitä jatkossakaan. Sosionomeilla on ollut opettajan kelpoisuus jo toistakymmentä vuotta. Tämä ei ole kuitenkaan ratkaissut opettajapulaa.

– Sosionomit ansaitsevat oman nimikkeen ja työnkuvan aivan kuten opettajatkin. Opettajapulaan ratkaisuna esitetyt opettajakelpoisuuksien väljennykset viestivät vakavasta alan arvostuksen puutteesta, Lahtinen painottaa.

OAJ toi lausunnossaan esille myös huolen opettajapulan laajenemisesta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, erityisopettajiin, aineenopetukseen ja ammatilliselle puolelle.

– Siksi vaadimme, että budjetissa osoitetaan rahoitusta opettajarekisterin toimeenpanon aloittamiseen.

Kansalaisopistojen rahoitus turvattava

Osana budjettivalmistelua eduskunnalle annetaan esitys myös vapaan sivistystyön rahoitusta koskevasta muutoksesta. Esityksessä vapaan sivistystyön yksikköhinnan perusteena ei käytettäisi koronavuosien poikkeusaikoja, vaan tarkastelu tehtäisiin vuoden 2019 tasoon verrattuna.

– OAJ kannattaa esitystä, mutta vastustaa sitä, että samalla laskentakaavalla niiltä oppilaitosmuodoilta, jotka pystyivät sopeuttamaan toimintansa etätyöskentelyyn ja jopa kasvattamaan toimintaansa, leikataan rahoitusta. Kipeimmin leikkaus koskettaisi kansalaisopistoja, joiden valtionosuuteen tulisi muutoksen myötä peräti 10 miljoonan euron lovi, Lahtinen sanoo.

OAJ kiittää ammatillisen koulutuksen rahoitustason vahvistamisesta

Jo keväällä kehysriihessä päätetty ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen tason nosto 50 miljoonalla eurolla oli lisätty ensi vuoden budjettiin. Summa on pienempi kuin aikaisemmin määräaikaisena opettajarahana jaettu avustus ja suuntautuu nyt yleiskatteellisesti koulutuksen järjestäjille.

– OAJ edellyttää, että rahat todella tulevat opetuksen vahvistamiseen ja opettajien palkkaamiseen kuten lainsäätäjä on tarkoittanut. Vastuu rahojen kohdentamisesta on nyt koulutuksen järjestäjillä, Lahtinen muistuttaa.

OAJ esittää, että summasta 9 miljoonaa euroa kohdennettaisiin ammatillisen koulutuksen tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen käynnistämiseen.

Kiitosta sai myös ammattikorkeakoulujen harjoittelumaksuista luopuminen.

– Ammattikorkeakoulut ovat joutuneet maksamaan sote-puolen opiskelijoiden harjoitteluista sairaanhoitopiireille ja yksityisille toimijoille. Tehdyn päätöksen myötä ammattikorkeakouluille vapautuu 12 miljoonaa euroa opetuksen vahvistamiseen, Lahtinen sanoo.

Lataa ja lue lausunnot: 

Lausunto hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen valtion talousarvioksi 2023

Lausunto sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2023

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2023 

Jaa