• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ tyrmää luonnoksen lukiokoulutuksen laatustrategiaksi

23.09.2022 - 14.39 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ on erittäin pettynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön johtamaan lukiokoulutuksen laatutyöhön ja valmisteltuun laatustrategiaan. Valmistellusta laatustrategiasta puuttuu sen oleellinen osa eli laatukriteerit, joiden laatimista OAJ on edellyttänyt jo vuosia.

OAJ korostaa, että valmisteltu laatustrategia ei OAJ:n mielestä täytä eduskunnan edellyttämää laatukriteerien laatimista. Valmistellun laatustrategian mukaisesti laatukriteerit ja laadunhallintamekanismit laadittaisiin paikallisesti. Eduskunnan tahto oppivelvollisuuslaista päätettäessä sen sijaan oli, että oppivelvollisten oikeus laadukkaaseen lukiokoulutukseen taataan laatukriteereillä yhdenvertaisesti koko maassa.

OAJ on huolissaan laatustrategian pohjalta paikallisesti aloitettavien laatuprosessien kuormittavuudesta yhteismitallisen laatukriteeristön puuttuessa. Opettajat ja rehtorit ovat kuormittuneet lukiokoulutuksen uudistuksista ja myös korona-ajan poikkeusjärjestelyistä.

Lausunnolle annettu laatustrategia ei OAJ:n mielestä vahvista oppivelvollisten oikeuksien yhdenvertaista toteutumista eikä muuta laadunhallinnan nykytilaa. OAJ edellyttää yhä edelleen, että lukiokoulutukseen laaditaan sitovat laatukriteerit ja kansallisten laatukriteerien valmistelu aloitetaan viipymättä.

Lataa ja lue koko lausunto