• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajien vastuuta poissaoloista ei voida kasvattaa

03.03.2022 - 09.56 Lausunto
Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tarkennuksia oppivelvollisuuslakiin ja siihen liittyviin muihin lakeihin. Esitykseen sisältyy esimerkiksi perusopetuksen oppilaiden poissaolojen ehkäisy ja seuranta. OAJ:n mielestä opettajien vastuuta poissaoloista ei voida kasvattaa.

OAJ pitää tärkeänä, että perusopetuksen oppilaiden poissaoloja ehkäistään ja että niihin puututaan mutta katsoo, ettei tehtävää voi sälyttää vain opetuksen järjestäjälle eli käytännössä rehtorille ja opettajalle. OAJ ei pidä mahdollisena laajentaa rehtorin tai opettajan roolia poissaolojen ehkäisemisessä tai puuttumisessa nykyisestä.

Se, tarvitseeko poissaolojen ehkäisystä ja niihin puuttumisesta ylipäänsä säätää perusopetuslain 26 §:ssä ja täydentää opetussuunnitelman perusteita, vaatii järjestön mielestä vielä tarkempaa arviointia. OAJ muistuttaa, että perusopetus- ja oppilashuoltolaissa sekä perusopetuksen opetussuunnitelmassa on määräyksiä poissaoloista.

OAJ pitää suunniteltua lisäystä tuntimäärän tallentamisvelvollisuudesta henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan ammatillisen koulutuksen osalta aiheellisena ja hyvänä. OAJ:n mielestä olisi kuitenkin tarpeen määritellä, kenen antamaa opetusta ja ohjausta tämä kirjausvelvollisuus koskee. 

OAJ:n mielestä HOKSiin kirjattavan opetuksen ja ohjauksen tuntimäärän oppilaitos- ja verkkoympäristöissä pitää tarkoittaa nimenomaan opettajan antamaa opetusta ja ohjausta.

Lataa ja lue koko lausunto