• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin valmisteilla täsmennys – opiskelijan pitää saada yhteys opiskeluterveydenhuoltoon jo saman päivän aikana

13.06.2022 - 10.16 Lausunto
Kuvituskuva

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki on täsmentymässä niin, että opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada yhteys opiskeluterveydenhuoltoon arkipäivisin virka-aikana jo saman päivän aikana. Voimassa olevassa lain mukaan yhteys opiskeluterveydenhuoltoon pitää saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi. OAJ pitää täsmennystä erittäin tarpeellisena ja uutta sanamuotoa parempana, koska se ei jätä tulkinnanvaraa.

Sen sijaan OAJ suhtautuu kriittisesti siihen, että vastuuta oppijasta ei kirjattaisi terveydenhuoltolakiin ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin samalla tavalla. Järjestämisvastuun muuttuessa olisi erittäin tärkeää ottaa kantaa siihen, kenen vastuulla oppivelvollinen on silloin, kun hän on opiskeluhuollon palveluiden piirissä ja poissa opetuksesta.

OAJ toivoo lisäksi, että oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin lisättäisiin momentti, jonka mukaan hyvinvointialue tämän palvelun järjestäjänä voisi anoa perusopetuksen oppilaalle vapautusta opetuksesta opiskeluhuollon psykologin ja kuraattoripalvelujen ajaksi silloin, kun oppilaan huoltajalle ei oppilaan pyynnöstä kerrota oppilaan osallistumisesta näihin palveluihin.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa