• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sivistykselliset perusoikeudet on turvattava myös poikkeusoloissa

24.02.2022 - 14.43 Lausunto
Kuvituskuva

Koronan aiheuttamien oppimisvajeiden umpeen kurominen vaatii tulevina vuosina tuntuvaa lisäresursointia oppimisen tukeen ja tosiasiallista mahdollisuutta riittävään määrään lähiopetusta etenkin ammatillisessa koulutuksessa. Ilman näitä lisäresursseja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti vaarantuu.

OAJ katsoo valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selonteosta antamassaan lausunnossa, että sivistykselliset oikeudet ovat myös perusta muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle ja koko oikeusvaltioperiaatteen sekä yhteiskunnan tasa-arvoisuuden toteutumiselle.

Osallisuuden kasvattaminen ja demokratiakäsityksen ymmärtäminen edellyttävät, että kouluissa jo varhain ryhdytään antamaan lapsille ja nuorille nykyistä enemmän mahdollisuuksia osallistua omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon. On varmistettava myös, että huolehditaan opettajien ihmisoikeuskasvatuksen osaamisesta. Käytännössä osaamisen vahvistaminen edellyttää tätä koskevan täydennyskoulutuksen tarjoamista työajalla.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa