• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomen digiosaamista on kehitettävä kokonaisuutena

29.11.2022 - 13.24 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ oli sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston selonteosta digitaaliseksi kompassiksi. Kompassissa esitetään visio ja tavoitteita, joilla digitalisaation hyödyntämistä voidaan edistää koko yhteiskunnassa.

Digitaalinen kompassi korostaa digiosaamisen merkitystä Suomen mahdollisuuksille hyödyntää digitalisaatiota. Sen antama kuva maamme digiosaamisesta on kuitenkin osin ylioptimistinen. Suomalaisten keskimääräisesti hyvään digiosaamiseen vaikuttaa koko yhteiskuntamme korkea digitalisaation taso. Tästä syystä suomalaiset ovat keskimäärin digiosaavia. Tämä ei kuitenkaan riitä Suomen kaltaisessa maassa, etenkin kun tavoitellaan asemaa digitalisaation edelläkävijänä.

OAJ pitää digikompassin esittämää visiota houkuttelevasta, kilpailukykyisestä, kestävästä ja hyvinvoivasta digitaalisesti kyvykkäästä Suomesta kannatettavana. Jotta kansalaisten digitaalinen sivistys ja perustaidot, kuten esimerkiksi datatalous, tieto- ja kyberturvallisuus, medialukutaito ja kyky vastustaa informaatiovaikuttamista, voidaan turvata, on digiosaamista kehitettävä Suomessa huomattavasti nykyistä systemaattisemmin ja suunnitellummin. Tämä edellyttäisi selkeämpää ohjausta ja kansallista oppimisen digitalisaation strategiaa aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Lisäksi on tärkeää, että kehittämisessä varmistetaan henkilöstön ja organisaatioiden mahdollisuus valita heille parhaiten soveltuvia teknologioita.

On yhtälailla tärkeää huolehtia myös alaan liittyvän huippuosaamisen rakentamisesta. Digitaalinen kompassi nostaa esille niin tutkimuksen kuin TKI-investointienkin merkityksen Suomen kyvykkyydessä olla edelläkävijöitä digitalisaation hyödyntämisessä. Vain vahvalla perusosaamisella voidaan luoda edellytykset erikoistuvalle ICT-alan osaamiselle.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa