• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomen nosto teknologian mallimaaksi vaatii satsauksia koulutukseen

10.03.2022 - 12.48 Lausunto
Kuvituskuva

Suomi halutaan nostaa teknologian mallimaaksi maailmassa. Valtioneuvosto on laatinut luonnoksen teknologiapolitiikkaa koskevaksi periaatepäätökseksi, jolla tavoite on määrä saavuttaa. OAJ arvioi, että näin kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää edelläkävijätason panostuksia koulutukseen, osaamiseen, perustutkimukseen ja tki-toimintaan. Näiden rahoituksessa Suomi on jäänyt jälkeen verrokkimaista, OAJ muistuttaa.

OAJ kannattaa vahvoja panostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, kuten parlamentaarisessa tki-ryhmässä on linjattukin. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menestymisen avain on perustutkimuksen riittävä ja vakaa rahoitus, joten niiden rahoitus on myös turvattava.

Teknologiapolitiikan päätavoitteiden toteutuminen edellyttää, että jokaisen kansalaisen teknologisista valmiuksista huolehditaan. Koulutuksessa tämä edellyttää huomattavasti nykyistä strategisempaa otetta. OAJ on vaatinut oppimisen digitalisaation ohjaamista kokonaisuutena, mikä edellyttäisi kansallista oppimisen digitalisaation strategiaa.

OAJ kannattaa toimia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton helppouden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Niiden osana on huomioitava kielen opetuksen merkitys kokonaisuudessaan. Ilman näitä ja perustutkimukseen satsaamista koulutuksen ja kehittämistoiminnan onnistumisen mahdollisuudet heikkenevät.

Luonnos korostaa julkisten palveluiden digitalisointia ihmislähtöisesti. Tämä edellyttää kuitenkin vahvoja toimia jokaisen kansalaisen digitaalisen osaamisen turvaamiseksi aina lapsista ikäihmisiin. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo varhaiskasvatuksessa ja kouluopetuksessa, mutta myös jatkuvassa oppimisessa, muistuttaa OAJ.

Opettajilla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamiseksi myös korkeakouluissa ja muussakin aikuiskoulutuksessa, kuten vapaassa sivistystyössä. Tämä edellyttää vahvoja toimia opettajien osaamisen turvaamiseen kaikilla asteilla.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa