• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tasa-arvosuunnitelma tehtävä myös varhaiskasvatukseen, jos lakimuutos tulee voimaan

02.06.2022 - 13.17 Lausunto
Kuvituskuva

Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ollaan muuttamassa siten, että tasa-arvosuunnitelmavelvoite laajenisi koskemaan myös varhaiskasvatusta. Lisäksi sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä koskeva tasa-arvolain säännös laajennettaisiin koskemaan varhaiskasvatusta. OAJ kannattaa ehdotuksia.

Lisäksi OAJ kannattaa sitä, että tasa-arvoa edistetään ja että huomioon otetaan virallisen sukupuolen lisäksi myös sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy. Näiden tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa.

OAJ pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen järjestäjä ja palveluntuottaja vastaavat siitä, että varhaiskasvatuksen toimipaikassa laaditaan vuosittain tasa-arvosuunnitelma esimerkiksi osana päiväkodin toimintasuunnitelmaa tai yksityisen palveluntuottajan omavalvontasuunnitelmaa. Toimipaikkakohtaisen tasa-arvonsuunnitelman sijaan suunnitelma voidaan tehdä varhaiskasvatusyksikölle silloin, kun varhaiskasvatusyksikkö muodostuu muutamasta toimipaikasta ja niillä on yhteinen päiväkodin johtaja. Se vähentää päiväkodin johtajien työkuormaa. 

OAJ vaatii, että varhaiskasvatukseen laaditaan varhaiskasvatukseen suunnattu tasa-arvosuunnittelua koskeva opas suunnittelutyötä helpottamaan ja yhdenmukaistamaan.

Lataa ja lue koko lausunto