• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työelämäpalautteen vaikutusta rahoitukseen myöhäistetään osa-aikaisen työpaikalla oppimisen osalta

29.11.2022 - 13.41 Lausunto
Kuvituskuva

Kannatamme ehdotusta voimaantulosäännöksen muuttamisesta, koska puutteellisten tietojärjestelmien takia kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet tallennettua työelämäpalautteen rahoituksessa käytettäviä osa-aikaisuustietoja joko ollenkaan tai vain osittain.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteissa työelämäpalaute toimii yhtenä vaikuttavuusrahoituksen määrittelijänä. Asetuksessa työelämäpalautteen perusteella jaettavasta vaikuttavuusrahoituksesta yksi neljäsosa myönnetään työpaikkakyselyn perusteella ja kolme neljäsosaa työpaikkaohjaajakyselyn perusteella. Palautteen keruu on aloitettu 1.7.2021 ja ensimmäisen keruuvuoden aikana havaittiin, että työpaikalla oppimisen osa-aikaisuustieto oli tallennettu vain 24 prosenttiin kaikista työpaikkajaksoista.

Osa-aikaisuustieto vähentää rahoituksen perusteena käytettävien työpaikkajaksojen päivien määrää. Kun osa-aikaisuustietoa ei ole mahdollisesti puutteellisten tietojärjestelmien takia saatu päivitettyä, saattaa osa koulutuksen järjestäjistä hyötyä puutteellisista tiedoista verrattuna niihin järjestäjiin, jotka ovat osa-aikaisuustiedon päivittäneet.

Asetusmuutoksessa ehdotetaan, että osa-aikaisuutta ei oteta huomioon millään koulutuksen järjestäjällä varainhoitovuosien 2023 ja 2024 osalta. Osa-aikaisuus huomioidaan vasta vuoden 2025 rahoitusta määritellessä eli tiedonkeruujakson 1.7.2023-30.6.2024 perusteella.

OAJ kannattaa ehdotusta voimaantulosäännöksen muuttamisesta, jotta tämä vaikuttavuusrahoituksen osa jakautuisi koulutuksen järjestäjille todellisten työpaikkajaksojen päivien määrän perusteella.

Lataa ja lue koko lausunto

Jaa